Πατησίων 67
10434 Αθήνα
Δευ-Παρ
09:00 - 17:00
+030 210 8216 133
info@ergoroh-ate.gr

ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ

Το έργο συμπεριλάμβανει : α) Η κατασκευή αγωγού μεταφοράς των λυμάτων από την πόλη της Ιστιαίας έως τις Ε.Ε.Λ., β) Η κατασκευή κεντρικού αποχετευτικού αγωγού της Ιστιαίας γ) Η κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού μεταφοράς των λυμάτων από το Ασμήνι έως τις Ε.Ε.Λ. δ) Η κατασκευή αγωγού μεταφοράς από το αντλιοστάσιο των Ωρεών ως την πόλη της Ιστιαίας

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ  ΦΟΡΕΑΣ   ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗ
ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΗΡΕΣΙΑ  ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ/ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΤΑ Β. ΕΥΒΟΙΑΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ   EΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ 5,760,000.00 € 30-06-10