ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ

Το έργο αναφέρεται στην ανάπτυξη αποχετευτικού δικτύου στα δημοτικά διαμερίσματα και οικισμούσ του Δήμου Πάργας

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ  ΦΟΡΕΑΣ   ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

 ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ –

ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΕ

10,772,357.72 € Σε εξέλιξη