Πατησίων 67
10434 Αθήνα
Δευ-Παρ
09:00 - 17:00
+030 210 8216 133
info@ergoroh-ate.gr

Υδραυλικά έργα

Η εταιρεία ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε. θεωρείται μία από τις κυριότερες εταιρείες της χώρας, στην κατασκευή υδραυλικών έργων. Αυτό πιστοποιείται από τα ακόλουθα:

  • Την επί 35 και πλέον ετών εμπειρία της σε έργα ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων, αρδεύσεων, κ.α.
  • Την πλήρη αυτοτέλειά της σε ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό για την κατασκευή τους.
  • Το πλήθος, η αρτιότητα και η εξειδίκευση του προσωπικού της.
  • Την άρτια, εμπρόθεσμη και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, ολοκλήρωση πλήθους υδραυλικών έργων.
  • Οι επιτυχείς συνεργασίες με πλήθος φορέων όπως, Υπουργεία – Περιφέρειες – Δήμους – Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης-Αποχέτευσης, κ.α.
  • Το αντικείμενο που έχει κατασκευάσει η εταιρεία μέχρι σήμερα, υπερβαίνει τα 150.000 μ.μ. αγωγών ύδρευσης, τα 300.000 μ.μ. αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων.
  • Αναλογικά εχει κατασκεύασει πλήθος παροχών ύδρευσης και συνδέσεις ακινήτων με τους αγωγούς ακαθάρτων.
  • Παράλληλα έχει κατασκευάσει πλήθος δεξαμενών ύδρευσης και αποχέτευσης, αντλιοστάσια, επενδύσεις πρανών χειμάρρων, πλακοσκεπών αγωγών και άλλων συμπληρωματικών τεχνικών έργων.