Πατησίων 67
10434 Αθήνα
Δευ-Παρ
09:00 - 17:00
+030 210 8216 133
info@ergoroh-ate.gr

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ Δ. ΥΜΗΤΤΟΥ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Ανάπλαση πλατειών και οδών του Δήμου Υμηττού με χρήση βιοκλιματικών στοιχείων στοχεύοντας στην αισθητική αναβάθμιση και στη βελτίωση του μικροκλίματος και παράλληλη κατασκευή φωτοβολταϊκών διαδρόμων με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας για το φωτισμό των κοινόχρηστών χώρων

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ  ΦΟΡΕΑΣ   ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ Δ. ΥΜΗΤΤΟΥ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ    ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Ε.ΚΑΤ.ΕΛ. ΑΤΕ – ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ – ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε.Ε.Τ.Ε.           5,500,000.00 € 30-06-14