Μια αέναη ροή απο έργα

Βιολογικός Καθαρισμός στη Παραμυθιά

Ξεκίνησαν τα έργα κατασκευής Βιολογικού καθαρισμού στη Παραμυθιά Θεσπρωτίας

Προμήθεια μηχανημάτων

Ο αυξανόμενος κύκλος εργασιών της εταιρείας επιτάσσει την διαρκή ανανέωση και εμπλουτισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού

Προς ολοκλήρωση των έργων αποχέτευσης του Δήμου Πάργας

Μετά από διετή, εντατική ανάπτυξη κύκλου εργασιών προς αποπεράτωση βαίνει το έργο της Αποχέτευσης του Δήμου Πάργας εντός, των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων και των συμαβτικών υποχρεώσεων εκτέλεσης των έργων.

About US

ERGOROI SA is one of the most dynamically developing companies in Active objects that are constantly expanding . 
The cycle of work, extensive work , the constant degree advancement , quality and quantity of human resources and 
equipment reflects the dynamics of the company.