Πατησίων 67
10434 Αθήνα
Δευ-Παρ
09:00 - 17:00
+030 210 8216 133
info@ergoroh-ate.gr

Έργα Οδοποιίας

Η ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε. είναι μία από τις σημαντικότερες εταιρείες, στα έργα κυρίως συντήρησης – ανακατασκευής  ασφαλτικών οδοστρωμάτων, οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, άρσης επικινδυνότητας οδών κ.α.

Στην 25ετή και πλέον εμπειρία της περιλαμβάνεται η κατασκευή – συντήρηση παντός είδους οδοστρωμάτων π.χ. αντιολισθηροί, ελαστομερείς, λεπτοτάπητες καθώς και απλούς τάπητες κυκλοφορίας,  μετά των απαιτούμενων ισοπεδοτικών στρώσεων, όπως επίσης και ειδικούς αντιολισθηρούς τάπητες π.χ. λεωφορειόδρομους κ.α.

Η εταιρεία έχει κατασκευάσει πλήθος έργων σε κάθε κατηγορία οδών π.χ. εθνικό, περιφερειακό, δημοτικό οδικό δίκτυο κ.α.

Διαθέτει πλήρη ιδιόκτητο και σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό καθώς και μόνιμο εργοταξιακό προσωπικό, άρτια εξειδικευμένο στη κατασκευή των ως άνω έργων.

Ενδεικτικά η εταιρεία έχει ανακατασκευάσει μέχρι σήμερα πλέον των 4.000.000 μ2 ασφαλτοτάπητες, έργα διαγραμμίσεων πλέον των 300.000 μ2 καθώς και ανάλογης τάξης έργα λοιπής οδικής σήμανσης.

Παράλληλα η Εργοροή ΑΤΕ έχει κατασκεύασει έργα γενικής οδοποιίας