Πατησίων 67
10434 Αθήνα
Δευ-Παρ
09:00 - 17:00
+030 210 8216 133
info@ergoroh-ate.gr

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Ο όμιλος απαρτίζεται από τις εταιρείες «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ» και την «ΔΙΑΤΟΝΟΣ ΑΤΕ» οι οποίες έχουν σαν κύριο αντικείμενο τους την παραγωγή δημοσίων και ιδιωτικών έργων.
Η «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ» έχει πτυχίο 5ης τάξης στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) και αντίστοιχα η «ΔΙΑΤΟΝΟΣ ΑΤΕ» στην 3η τάξη του ΜΕΕΠ.
Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται η κατάταξη των εταιρειών ανά κατηγορία έργων και τάξη πτυχίου

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ

ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ ΔΙΑΤΟΝΟΣ ΑΤΕ
ΟΔΟΠΟΙΪΑ 5η 3η
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 5η 3η
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 5η 3η
ΛΙΜΕΝΙΚΑ 5η 2η
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 5η 3η
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ 4η 3η
ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ &ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ & ΑΕΡΙΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

4η

 

ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 3η

 

 

 

 

 

 

 

Η κάθε εταιρεία λειτουργεί ανεξάρτητα αλλά και σε συνεργασία μεταξύ τους όπου αυτό απαιτείται