Πατησίων 67
10434 Αθήνα
Δευ-Παρ
09:00 - 17:00
+030 210 8216 133
info@ergoroh-ate.gr

       Πιστοποιητικά – EN ISO 18001:2007

EN ISO 9001:2008 / EN ISO 14001:2004

ISO 39001:2012

 

 

Η εταιρεία το 2008 προχώρησε στην εγκατάσταση και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας βάσει του διεθνούς αναγνωρισμένου προτύπου EN ISO 9001:2008.

Η εφαρμογή του προτύπου EN ISO 9001:2008 Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας περιλαμβάνει τις μεθόδους, τις διαδικασίες, τις υπευθυνότητες και τους ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση σταθερής ποιότητας στις δραστηριότητες της ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ, σε όλες τις εγκαταστάσεις της, και για την αναβάθμιση της οργάνωσής της, με σκοπό την πλήρη ικανοποίηση των προσδοκιών και απαιτήσεων των πελατών της καθώς και των εμπλεκόμενων ενδιαφερόμενων φορέων της, που σχετίζονται με την λειτουργία της.

Την αξιολόγηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ έγινε από τον διαπιστευμένο Οργανισμό Πιστοποίησης «TUV AUSTRIA HELLAS», η πιο πρόσφατη επικαιροποίηση του πιστοποιητικού έγινε στις 25/06/2018. Το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης της ποιότητας άφορα την : «ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ (ΟΔΟΠΟΙΙΑ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ – ΛΙΜΕΝΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ, ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ & ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ & ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ) ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ  ΤΟΥΣ (OTKZ) ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (AHHE)». Η πιστοποίηση αυτή αποτελεί ουσιαστικά δέσμευση της εταιρείας να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους πελάτες της (Υπουργεία, Νομαρχίες, Ο.Τ.Α., Δήμους και Κοινότητες, και λοιποί φορείς), χρησιμοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους ανθρώπινους πόρους, την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό.

To Δεκέμβριο του 2016, η εταιρεία ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ, έχει καθιερώσει σε όλες τις εγκαταστάσεις της, σύστημα διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία το οποίο είναι σε συμμόρφωση με το πρότυπο OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008 καθώς και σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνο με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004. Την αξιολόγηση του συστήματος ανέλαβε ο οργανισμός πιστοποιήσεων  QMSCERT. Τέλος το Δεκέμβριο 2017 η εταιρεία προχωρησε στην εγκατασταση και την εφαρμογη συστηματος ISO 39001:2012 με πεδίο εφαρμογής : “ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ”. Την αξιολόγηση του συστήματος ανέλαβε ο οργανισμός πιστοποιήσεων  EQA HELLAS AE.

Διαβάστε εδώ την Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας Εργοροή ΑΤΕ

Διαβάστε εδώ την Πολιτική Κοινωνικής Υπευθυνότητας της εταιρείας Εργοροή ΑΤΕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΔΙΑΤΟΝΟΣ ΑΤΕ  Πιστοποιητικά – EN ISO 18001:2007

EN ISO 9001:2008 / EN ISO 14001:2004

Η εταιρεία ΔΙΑΤΟΝΟΣ ΑΤΕ το 2008 προχώρησε στην εγκατάσταση και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας βάσει του διεθνούς αναγνωρισμένου προτύπου EN ISO 9001:2008.

Η εφαρμογή του προτύπου EN ISO 9001:2008 Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας περιλαμβάνει τις μεθόδους, τις διαδικασίες, τις υπευθυνότητες και τους ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση σταθερής ποιότητας στις δραστηριότητες της ΔΙΑΤΟΝΟΣ ΑΤΕ, σε όλες τις εγκαταστάσεις της, και για την αναβάθμιση της οργάνωσής της, με σκοπό την πλήρη ικανοποίηση των προσδοκιών και απαιτήσεων των πελατών της καθώς και των εμπλεκόμενων ενδιαφερόμενων φορέων της, που σχετίζονται με την λειτουργία της.

Η πιο πρόσφατη επικαιροποίηση του πιστοποιητικού έγινε στις 12/07/2018. Το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης της ποιότητας άφορα την : «ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ (ΟΔΟΠΟΙΙΑ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ – ΛΙΜΕΝΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ)».

To Δεκέμβριο του 2016, η εταιρεία ΔΙΑΤΟΝΟΣ ΑΤΕ, έχει καθιερώσει σε όλες τις εγκαταστάσεις της, σύστημα διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία το οποίο είναι σε συμμόρφωση με το πρότυπο OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008 καθώς και σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνο με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004, με πεδίο εφαρμογής την «Ανάληψη & Εκτέλεση Πάσης Φύσεως Ιδιωτικών & Δημοσίων Έργων (Οδοποιίας, Οικοδομικά Υδραυλικά Λιμενικά, Ηλεκτρομηχανολογικά, Βιομηχανικά Ενεργειακά)».

Την αξιολόγηση του συστήματος ανέλαβε ο οργανισμός πιστοποιήσεων  QMSCERT.

Διαβάστε εδώ την Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας Διάτονος ΑΤΕ