Μια αέναη ροή απο έργα

Βιολογικός Καθαρισμός στη Παραμυθιά

Ολοκληρώθηκαν τα έργα κατασκευής Βιολογικού καθαρισμού στη Παραμυθιά Θεσπρωτίας

Προμήθεια μηχανημάτων

Ο αυξανόμενος κύκλος εργασιών της εταιρείας επιτάσσει την διαρκή ανανέωση και εμπλουτισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού

Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Ολοκληρώθηκαν τα έργα κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων.

About US

ERGOROI SA is one of the most dynamically developing companies in Active objects that are constantly expanding . 
The cycle of work, extensive work , the constant degree advancement , quality and quantity of human resources and 
equipment reflects the dynamics of the company.